Linux Synology

Synology Update problemen

Synology_werk_in_uitvoeringBij de update van DSM 5.2-5565 Update 1 naar Update 2  bleken er problemen voor te doen. Er werd aangegeven dat de update voorhanden was maar downloaden of updaten bleek keer op keer niet te lukken. Ook een manuele update gaf geen soelaas.

Na wat zoek- en speurwerk bleek oude aanpassingen om Cacti werkend te krijgen roet in het eten te gooien. Uiteindelijk wisten we het op te lossen door alle ‘optware’ en de Cacti crontab toevoeging te verwijderen…De oplossing was tweeledig. Als eerste moesten we alle ‘optware’ verwijderen die op de NAS aanwezig was. Ten tweede moesten we de crontab-regel, die handmatig was toegevoegd, verwijderen.

LetOp Disclaimer: Bezint eer ge begint!! Struiners Unie is op geen enkele manier aansprakelijk voor beschadiging van uw apparatuur en of andere zaken door tekortkomingen en/of fouten in de beschrijving. Deze beschrijving is louter en alleen gemaakt om het één en ander inzichtelijk te maken en te verduidelijken. We zijn op geen enkele wijze verbonden (financieel of anderzijds) met Synology.

Het verwijderen van optware

Optware is, in het kort, software die handmatig is toegevoegd en niet door Synology is geïnstalleerd. Meestal wordt dit gedaan door IPKG (Bootstrap) functionaliteit toe te voegen. Meer informatie over hoe dit handmatig in te stellen is hier te vinden. Ook kon dit gedaan worden in DSM 4 door een pakket te installeren genaamd Bootstrap Installer van de pakketbron http://packages.quadrat4.de. Deze methode wordt, naar mijn weten, niet meer ondersteunt.

Om dit te verwijderen moet men via SSH inloggen op de Synology NAS met gebruiker root waarna de volgende commando’s moeten worden uitgevoerd:
rm -f /etc/rc.optware
rm -f /etc/rc.local
reboot
Na de reboot commando wordt de SSH verbinding verbroken en de NAS opnieuw opgestart.

Na herstarten weer inloggen met SSH, gebruiker root, en de volgende commando uitvoeren om de laatste restjes te verwijderen:
rm -rf /volume1/@optware

Het aanpassen van oude crontab toevoegingen

In het verleden was onze crontab-bestand aangepast om een Cacti-poller elke 5 minuten op te starten. Om deze regel te verwijderen moeten we in het crontab-bestand de regel verwijderen die daar verantwoordelijk voor is. Dit kan door de volgende commando’s uit te voeren, nadat men is ingelogd via SSH als gebruiker root:
cd /etc
vi crontab
Als er een toevoeging in staat, in ons geval de Cacti toevoeging (*/5 * * * * root /usr/bin/php /volume1/web/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1), kan men deze verwijderen door in vi in ‘editor-modus‘ te gaan door de a-toets in te drukken. Vervolgens gaat men naar de regel die verwijder moet worden, haalt deze weg door voor de regel te staan en ‘dd‘ (2x letter d) in te toetsen, en sluit de ‘editor-modus‘ weer af door op de esc-toets te drukken. Het bestand opslaan doet men door middel van het intoetsen van ‘:wq‘.
Controleren of alles goed gegaan is kan men doen door commando:
cat crontab
Dat commando laat de inhoud van het bestand zien.

Als laatste moeten we het cronbestand herstarten via:
synoservicecfg --restart crond

Tenslotte moet men controleren of in DSM, bij Configuratie scherm –> Webservices –> PHP-instellingen (tabblad) –> PHP open_basedir aanpassen of er geen handmatige toevoegingen zijn gemaakt. Wil men dit naar de standaard waarde zetten kan men dit doen door het vinkje te verwijderen, op toepassen te klikken, het vinkje er weer activeren en op toepassen te klikken.

Voor de zekerheid kun je de NAS opnieuw opstarten, waarna het updaten weer zou moeten werken.

Een reactie plaatsen

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd met *